تبلیغات
سناتور جذاب ترین مجله تفریحی و سرگرمی - فال بوسیله قرآن
 • شمر از سطر هفت از هفتمین ان
  عقیدترا بران ای صاحب فال
  ز «ب» از منعمانت ، فتح بابست
  ز «ث» دنیا و دین بر دست می آر
  ز «ح» از اقربا ، جام خوشی نوش
  ز « د » اصحاب دولت را خبرگوی
  ز« ر » نیكی بود ، شادان نشینی
  ز «س» بینی سعادتهای بی حد
  ز «ص» ای خواجه ، صبر و مكث باید
  ز «ط» زاهد شوی ، تقوی برانی
  ز «ع» امر محبتها عیان است
  ز «ف» شادی تو را باشد به هر حال
  ز «ك» ایمن نباید بود از هول
  ز «م» آید ملامتهای مشهود
  ز «واو » ت هست نعمت توی در توی
  ز « لا» تشویش باشد نی نه چندان
  كه خشنود انی از نعم المابی


  گشا مصحف،ورق زان هفت گردان
  ز هفتم سطر،حرفِ اولست قال
  چو فال آید « الف » خیر و صواب است
  چو «ت» آید ، بباید توبه زان كار
  چو «ج» آید ، بكن جهدی و می كوش
  چو «خ» آید، امان از خوف میجوی
  چو « ذ » آید، تو خود آن خوار بینی
  چو « ز » آید، بیابی مالِ بی عدّ
  چو «ش» آید، خصومت پیشت آید
  چو «ض» آید،در آن كار است گرانی
  چو « ظ » آید، ظفر بر دشمنان است
  چو «غ » آید، خطر باشد،بده مال
  چو «ق» آید، شوی مقبول در قول
  چو «ل» آید ، برآید حاجتت زود
  چو «ن» آید، بود آن كار نیكوی
  چو «ه»‌آید ، خدا خشنود و خصمان
  چو «ی» آید ، زغایب مژده یابی
   


  نحوه گرفتن فال :

  با وضو قرآن را بدست بگیر، آن را زیارت كرده و با توجه به نیتی كه در دل داری ،
  صفحه ای از كتاب خدا را باز كن. از آن صفحه ، هفت ورق جلو برو. بعد از آن ، از ابتدای صفحه، هفت سطر بشمر و پایین بیا. بعد در میان سطرهای بعدی ، هفت بار كلمه
  « ان » را پیدا كن. بعد از یافتن هفتمین بار از كلمه « ان » ، دوباره هفت سطر بشمر و جلوتر برو. ابتدای سطر هفتم از هفتمین كلمه « ان » كه پیدا كرده ای، اولین حرفی كه سطر با آن شروع شده، معنی فال توست. آن را با فال بالا معنی كن!

عکس

درباره سایت

 • سناتور بروزترین و جذاب ترین مجله تفریحی و سرگرمی ایرانیان

آخرین عناوین

عکس

نویسندگان

سناتور جذاب ترین مجله تفریحی و سرگرمی

تغییر تم سایت

تم های در دسترس

طراح: نقاش