تبلیغات
سناتور جذاب ترین مجله تفریحی و سرگرمی - فال حروف الفبا
 • شمر از سطر هفت از هفتمین ان

  گشا مصحف،ورق زان هفت گردان

  عقیدترا بران ای صاحب فال

  ز هفتم سطر،حرفِ اولست قال

  ز «ب» از منعمانت ، فتح بابست

  چو فال آید « الف » خیر و صواب است

  ز «ث» دنیا و دین بر دست می آر

  چو «ت» آید ، بباید توبه زان كار

  ز «ح» از اقربا ، جام خوشی نوش

  چو «ج» آید ، بكن جهدی و می كوش

  ز « د » اصحاب دولت را خبرگوی

  چو «خ» آید، امان از خوف میجوی

  ز« ر » نیكی بود ، شادان نشینی

  چو « ذ » آید، تو خود آن خوار بینی

  ز «س» بینی سعادتهای بی حد

  چو « ز » آید، بیابی مالِ بی عدّ

  ز «ص» ای خواجه ، صبر و مكث باید

  چو «ش» آید، خصومت پیشت آید

  ز «ط» زاهد شوی ، تقوی برانی

  چو «ض» آید،در آن كار است گرانی

  ز «ع» امر محبتها عیان است

  چو « ظ » آید، ظفر بر دشمنان است

  ز «ف» شادی تو را باشد به هر حال

  چو «غ » آید، خطر باشد،بده مال

  ز «ك» ایمن نباید بود از هول

  چو «ق» آید، شوی مقبول در قول

  ز «م» آید ملامتهای مشهود

  چو «ل» آید ، برآید حاجتت زود

  ز «واو » ت هست نعمت توی در توی

  چو «ن» آید، بود آن كار نیكوی

  ز « لا» تشویش باشد نی نه چندان

  چو «ه»‌آید ، خدا خشنود و خصمان

  ه خشنود انی از نعم المابی

  چو «ی» آید ، زغایب مژده یابی

  نحوه گرفتن فال :

  با وضو قرآن را بدست بگیر، آن را زیارت كرده و با توجه به نیتی كه در دل داری ،

  صفحه ای از كتاب خدا را باز كن. از آن صفحه ، هفت ورق جلو برو. بعد از آن ، از ابتدای صفحه، هفت سطر بشمر و پایین بیا. بعد در میان سطرهای بعدی ، هفت بار كلمه

  « ان » را پیدا كن. بعد از یافتن هفتمین بار از كلمه « ان » ، دوباره هفت سطر بشمر و جلوتر برو. ابتدای سطر هفتم از هفتمین كلمه « ان » كه پیدا كرده ای، اولین حرفی كه سطر با آن شروع شده، معنی فال توست. آن را با فال بالا معنی كن!

  موفق باشی و فالت نیک به امید خدا.

عکس

درباره سایت

 • سناتور بروزترین و جذاب ترین مجله تفریحی و سرگرمی ایرانیان

آخرین عناوین

عکس

نویسندگان

سناتور جذاب ترین مجله تفریحی و سرگرمی

تغییر تم سایت

تم های در دسترس

طراح: نقاش